Kuća Tim d.o.o. Vam nudi usluge projektovanja i izgradnje koji predstavljaju kombinaciju Vaših želja i našeg iskustva, a u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

Slika 57

IZGRADNJA

Slika 58

NADZOR

0 0

Kontaktirajte nas

Džemala Bijedića 185/p 71 000 Sarajevo; info@kucatim.com; tel: 063 035 486