Bosanski | English

Projektovanje

 

Izgradnja

 

Nadzor

 

Kuća Tim d.o.o. Vam nudi usluge projektovanja i izgradnje koji predstavljaju kombinaciju Vaših želja i našeg iskustva, a u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.
 • Arhitektonski biro “Kuća Tim” osnovan je 2010. godine i od tada neprekidno djeluje do danas.
 • Osnovna djelatnost našeg biroa je arhitektonsko projektiranje, zgrada stambene, poslovne, turističke i javne namjene, uključujućivođenje projekatatokom cjelokupnog procesa, od faze analiza i idejnih rješenja, preko izrade kompletne projektne dokumentacije, pa do ishođenja potrebnih dozvola za gradnju.
 • U radu pratimo savremene trendove u promišljanju arhitekture, korištenju novih tehnologija gradnje, s naglaskom na ostvarivanju energetski učinkovitih zgrada.
 • Vjerujemo da svaki projekt koji nam je povjeren, zaslužuje individualan pristup i puni kreativni angažman našeg biroa, kao i da je naš cilj postignut jedino ako je u radu na projektu ostvareno uzajamno povjerenje s Naručiocem, a konačnim rezultatom su zadovoljni i Naručioc i naš projektni tim.
 • Posebno smoponosnina veliki broj naših realiziranih projekata, kao i na one koji se upravo realiziraju. Vjerujemo da upravo izgrađene zgrade čine razliku, pokazujući kontinuitet našeg rada, kao i upornost i ozbiljnost u ostvarivanju naših ideja, uz sve izazove koje proces projektovanja i građenja donosi.
 • NAŠE PREDNOSTI
 • PROJEKTANTSKO ISKUSTVO
 • Tijekom godina rada sastavili smo uhodani i iskusni projektni tim unutar samog ureda i ostvarili kvalitetnu i dugoročnu suradnju s našim stalnim vanjskim suradnicima.
 • BESPLATNO INFORMIRANJE/ KONKURENTNE CIJENE USLUGA
 • Slobodno nam se obratite za neobavezujući sastanak informativnog karaktera, na kojem ćemo definirati Vaš projektni zadatak i ponuditi Vam naše usluge po konkurentnim cijenama.
 • GARANCIJA ROKOVA
 • Kao sastavni dio Ugovora o pružanju naših usluga, spremni smo jamčiti različitim garancijama za rokove koje s Vama usuglasimo.
0 0