Bosanski | English

PROJEKTOVANJE

Stup, Ilidža, Sarajevo

Stambeno-Poslovni objekat

Slika
spratnost : -2 Po+Pr+8
krajnje tačke (43,00 x 43,20) m1
krajnje tačke (43,00 x 43,20) m1
krajnje tačke (43,00 x 38,00) m1
URBANISTIČKI PARAMETRI
Površina parcele Pp ____________2.600,00 m2
Tlocrtna površina TP ____________ 986, 00 m2
Izgrađenost (Tp/Pp) _________________38 %

Bruto Površina (BP) __________ 14.600,00 m2
Koeficijent iskoristivosti (GBP/Pp)_______ 5,61

Gorska Ruža

Stambeno Poslovni Objekat

Gorska Ruža - Stup

Slika
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Barice, Stari Grad, Sarajevo

Vikend kuća

Slika
  • NAMJENA OBJEKTA: individualni, stambeni.
  • PRISTUP OBJEKTU: Sa postojeće lokalne pristupne saobraćajnice, prema skici lokacije objekta.
  • GRAĐEVINSKA I REGULACIONA LINIJA DEFINISANA KROZ LOKACIJU OBJEKTA
  • KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI PARCELE: 17,40
  • VISINA (SPRATNOST) I MAX. GABARITI OBJEKTA: objekat je prizemni (P+0), u geometrijski u osnovi nepravilnog oblika krajnjih dimenzija 13,20 m x 12,45 m ,bez trijema odnosno 14,90 m x 15,75 m sa trijemom.Korisna površina stambenog prostora iznosi Pnetto=137,00 m2. Bruto površina objekta iznosi Pbruto=193,00 m2.

Ahatovići_Sarajevo

Vikend Objekat

Slika
IDEJNI PROJEKAT STAMBENOG OBJEKTA
Lokacija: Ahatovići, Općina Novi Grad, Kanton Sarajevo, F BiH
NAMJENA OBJEKTA: individualni, stambeni.
PRISTUP OBJEKTU: Sa postojeće lokalne pristupne saobraćajnice.
GRADJEVINSKA I REGULACIONA LINIJA DEFINISANA KROZ LOKACIJU OBJEKTA
objekat je spratnosti  (S+P+Pk),
u geometriji u osnovi pravouganog oblika krajnjih dimenzija 12,00 x 8,90 m .
Korisna površina stambenog prostora iznosi Pnetto=166,00 m2
Bruto građevinska površina objekta iznosi Pbruto=232,00 m2

Trebečaj, Trnovo, Sarajevo

Stambeni objekat

Ilijaš, Sarajevo

Individualni stambeni objekat

Slika
Tip objekta je – STAMBENI, spratnosti: S+P+1
GABARITI
Prizemlje: kranje tacke (15,30x10,30)m1
Na lokaciji je projektovan objekat sa ravnim krovom.
KONCEPCIJA I FUNKCIONALNO RJEŠENJE
SUTEREN: Organizovan kao pomoćna prostorija, garaža sa kotlovnicom.
PRIZEMLJE: Organizovano kao stambene jedinica koja se sastoji iz: ulaz, hodnika, dnevnog boravak, kuhinje, trpezarije, kupatila, spavaće sobe.
SPRAT: Organizovan kao stambena jedinica- koja se sastoji iz: tri spavaće sobe (1xmaster s.s.), kupatilo, hodnikom i balkonom.

Naslov

Podnaslov

Slika
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Stup, Ilidža, Sarajevo

Stambeno-Poslovni objekat

Slika

LAMELA “A & B”
U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori (4+6 p.p.) , u podzemnoj etaži -1 smještena je rampa i parking (52 PGM) te saobraćajnica za ulaza na -1 u susjedni  objekat ,garažu sa 148 PGM koja će služiti za rješenje saobraćaja u mirovanju. 
Na ostalim spratovima se nalaze stanovi (Lamela “A” 42 s.j. i Lamela “B” 44 s.j.)

LAMELA “C”
U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori (13 p.p.) , u podzemnoj etaži -1 smještena je rampa i parking (74 PGM) te saobraćajnica za ulaza na -2 I parking (72 PGM),garažu sa 146 PGM koja će služiti za rješenje saobraćaja u mirovanju. 
Na ostalim spratovima se nalaze stanovi (85 s.j.)

Ilidža, Sarajevo

Porodična kuća

Slika
Zahtijevom investitora rađen je idejni projekat stambenog objekta na navedenoj lokaciji.
Objekat je individualni stambeni za navedenu parcelu prema urbanističkom rješenju.
GABARITI
Na lokaciji je projektovan objekat sa skrivenim dvovodnim krovom.
Objekat je prizemni P+1.
Objekat ima gabrite:
kranje tačke (14,60 x 14,22 )m1

Buća Potok, Novi Grad, Sarajevo

Stambeno-Poslovni Objekat

Slika
SMJESTENO NA 8 473 m2U OPCINI "NOVI GRAD" SARAJEVO, STAMBENI KOPLEKS BUCA POTOK PREDSTAVLJA SAVREMENI KONCEPT STANOVANJA PROLAGODJEN POTREBAMA MODERNOG NAČINA ŽIVOTA.
KOMPLEKS SE SASTOJI OD 2 STAMBENE LAMELE SA PARKINGOM I 1 POSLOVNE JEDINICE SA POTREBNIM SADRZAJIMA ZA KOMPLEKS OVE VRSTE. ZGRADE SU SPRATNOSTI S+P+6. SUTERENSKE ETAZE SU PARKING , PRIZEMLJE JE JAVNO SA PROSTORIJAMA ZA REKREACIJU, OBDANISTEM I BASTOM. NA ETAZAMA SU SMJESTENA PO 3 STANA, OSIM NA 2 ZADNJE ETAZE, NA KOJIMA SE NALAZE PO 2 DVOETAZNA STANA. 
0 0